Giải toán hình học - Lớp 11

Nhóm Cự Môn mong muốn cuốn sách "Giải toán hình học 11" nằm trong bộ sách 8 cuốn đáp ứng được nhu cầu thực sự hiện nay "Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng lấy học trò làm trung tâm" và hi vọng cuốn sách sẽ được thầy cô giáo và các em học sinh đón đọc.

MỤC LỤC:

Giới thiệu chung
Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
1. Mở đầu về phép biến hình, phép dời hình
2. Phép tịnh tiến
3 Phép đồng dạng
...
Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian
1. Đại cuơng về đường thẳng và mặt phẳng
2. Hình chóp
3. Phép chiếu song song
...
Chương 3: Vecto trong không gian, quan hệ vuông góc trong không gian

1. Véctơ trong không gian. Sự đồng phẳng của các véctơ
2. Hai đường thẳng vuông góc với nhau
3. Góc
...