Theo nhà sản xuất / phân phối

Máy xông mũi họng Omron NE-C801
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
950.000 VNĐ
850.000 VNĐ-11%
Máy xông mũi họng nén khí Omron NE-C802
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
700.000 VNĐ
680.000 VNĐ-03%
Máy xông mũi họng Omron NE-C29 Tặng bình nước Locknlock 500ml (Áp dụng cho miền Nam)
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
1.400.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ-11%
Máy xông mũi họng Omron NE-C28
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
1.100.000 VNĐ
990.000 VNĐ-10%
Máy xông mũi họng Philips Family Soft Touch
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Philips
1.000.000 VNĐ
880.000 VNĐ-12%
Máy xông khí dung Air Spinny
Sẵn trong kho
HSX: Pic
1.200.000 VNĐ
950.000 VNĐ-21%
Máy xông mũi họng nén khí NE-C801KD (dùng cho trẻ em)
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Omron - Nhật Bản
1.030.000 VNĐ
950.000 VNĐ-08%
Máy khí dung mũi, họng IH-20
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất Beurer - Đức
980.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Scala KN-9330
Sẵn trong kho
Scala -Đức
1.050.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Neb-aid
Sẵn trong kho
Flaem Nouva - Italia
1.060.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Laica MD6026
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Laica - Italy
1.100.000 VNĐ
Máy xông khí dung Air Family
Sẵn trong kho
HSX: Pic
1.500.000 VNĐ
1.250.000 VNĐ-17%
Máy xông khí dung siêu âm PolyGreen KN-9210
Sẵn trong kho
Hsx: PolyGreen
1.450.000 VNĐ
1.370.000 VNĐ-06%
Máy xông hơi mũi, họng kiểu pít tông BD5001
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Bremed
1.420.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Philips Pro
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Philips
1.580.000 VNĐ
Máy xông mũi họng Condor2 New
Sẵn trong kho
Flaem Nouva - Italia
1.660.000 VNĐ
1.580.000 VNĐ-05%
Máy xông mũi họng LAICA MD6024
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Laica - Italy
1.650.000 VNĐ
Máy xông mũi họng BD5002
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Bremed - Italia
1.770.000 VNĐ
1.700.000 VNĐ-04%
Máy khí dung xông mũi, họng CUN-60
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Maxcare
1.700.000 VNĐ
Máy khi dung siêu âm BD-5004
Sẵn trong kho
Hãng sản xuất: Bremed
1.800.000 VNĐ
1.770.000 VNĐ-02%