Các dạng toán cơ bản ở Tiểu học - Lớp 4

Ngoài những bài tập trong sách Toán lớp 4 hiện hành, "Các dạng toán cơ bản ở Tiểu học - Lớp 4" là sách tham khảo dành cho giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Đề bài

1. Số tự nhiên

2. Cấu tạo thập phân của phân số

3. Các phép tính - Kỹ thuật tính toán

4. Biểu thức và dãy số

5. Dấu hiệu chia hết

6. Phân số

7. Các loại toán điển hình

8. Một số bài toán suy luận và bài toán không mẫu mực

9. Hình học

Phần thứ hai: Hướng dẫn - Giải - Đáp số