Giải bài tập toán 5 - Tập 2

Quyển sách Giải bài tập toán lớp 5, Tập hai này được biên soạn qua những bài tập và thí dụ minh họa dễ tiếp thu, nhằm giúp học sinh có thể tự hoc tốt hơn và các bậc phụ huynh có tài liệu tham khảo để hướng dẫn, kiểm tra việc tự học, tự ôn tập ở nhà của con em mình.