Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lý 6

Hưởng ứng cuộc thi viết sách bài tập và sách tham kkhaor dựa theo chương trình mới Tiểu học và THCS của Bộ GD&ĐT, nhóm tác giả đã gửi bản thảo cuốn "Bài tập cơ bản và nâng cao Vât lý 6" đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để dự thi. Trong mấy năm qua, bộ sách đã được nhiều độc giả, các em học sinh, các giáo viên Trung học cơ sở nhiệt liệt đón nhận, thể hiện ở số lượng phát hành lớn

Mục lục:

Chương I: Cơ học

Chương II: Nhiệt học

Xin giới thiệu cùng bạn đọc!