Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 - Tập 2

Các dạng toán và phương pháp giải Toán 6 - Tập 2 (tiếp nối tập 1) sẽ giúp học sinh củng cố, khắc sâu thêm những kiến thức và kỹ năng đã học trong chương trình chính khóa tiếp theo tập 1, có thể tự học, tự kiểm tra được kết quả học tập của bản thân. Hướng dẫn cho học sinh cách làm bài tập để học sinh phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo trong khi học tập và thực hành.

Nội dung của cuốn sách:

Phần Số học:

- Chương 3: Phân số

Phần Hình học:

- Chương 2: Góc

Mời các bạn đón đọc!