Giải bài tập vật lý 6

Cuốn sách này được biên soạn để dùng sách tham khảo đi kèm với sách giáo khoa và sách bài tập “Vật lí lớp 6 ”theo chương trình cải cách của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm hoc(2009 - 2010). Mục tiêu của cuốn sách này là giúp cho các em học sinh có tài liệu tham khảo để trả lời các câu hỏi đặt ra trong sách Giáo khoa Vật lí 6 .

Để tiện cho việc theo dõi cho bạn đọc chúng tôi bám sát theo bố cục phân bố bài học của sách giáo khoa lớp 6. Số thứ tự các câu hỏi trong sách giáo khoa và số thứ tự của các bài tập trong sách bài tập được tôn trọng. Mỗi chương bao gồm 4 nội dung chính

1. Một số vấn đề cần lưu ý

2. Nội dung cần ghi nhớ

3. Trả lời một số câu hỏi và bài tập

4. Câu hỏi và bài tập tự giải

Chúng tôi mong rằng, quyển sách có thể đóng góp một phần nhỏ cho sự thành công của cac em học sinh trong môn Vật lí.

Mời các bạn đón đọc!