Những bài làm văn mẫu 7 - Tập 1

Cuốn sách này nhằm giúp các em học sinh học tốt môn Làm văn ở lớp và ở nhà, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên và phụ huynh.

Dựa trên chương trinh Làm văn 7, tác giả nêu rõ cách làm cụ thể từng bài thuộc các thể loại văn biểu cảm văn nghị luận. Các bài văn mẫu chỉ có tính chất gợi ý, hướng dẫn để các em làm bài đạt kết quả cao hơn.