Để học tốt Ngữ văn 8 - Toàn tập

Cuốn Để học tốt Ngữ văn 8 - Toàn tập nhằm giúp các em tự học, tự soạn bài ở nhà theo những gợi ý cần thiết.

Cuốn sách được bố cục theo sát chương trình mới. Nó hướng dẫn học sinh trả lời ngắn gọn phần:

- Đọc - Hiểu văn bản sau mỗi tác phẩm Văn học.

- Luyện tập sau những bài Tiếng việt, Tập làm văn và phần Đọc - Hiểu văn bản.

Chúng tôi cũng hướng dẫn các em học phần Ghi nhớ hoạc tìm câu trả lời ở những trang trước và sau bài học.

Nội dung Học tốt Ngữ văn 9 - Tập hai gồm có các bài từ Bài 1 đến Bài 34

Bài 1: Tôi đi học

Bài 2: Trong lòng mẹ

Bài 3: Tức nước vỡ bờ

....

Bài 34: Tổng kết phần văn