Những bài làm văn mẫu 8 - Tập 2

Dựa trên chương trình Làm văn, tác giả nêu rõ phương pháp làm  từng thể loại: văn tự sự, tự sự kết hợp với miêu tả biểu cảm, văn thuyết minh, văn nghị luận. các bài văn mẫu chỉ có tính chất minh họa và gợi ý, hướng dẫn để cá em làm bài được tốt hơn.

Cuốn sách chia làm 3 phần:

- Văn thuyết minh

- Văn nghị luận

- Những bài dành cho học sinh giỏi