Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam

Góp phần vào việc Dân ta phải biết sử ta, cuốn Tóm Tắt Niên Biểu Lịch Sử Việt Nam của hai tác giả Hà Văn Thư, Trần Hồng Đức đã được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu trên.
Cuốn sách này ghi chép toàn bộ hệ thống lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng đến Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, sách trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu.
Ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu một số danh nhân anh hùng dân tộc và nhân vật lịch sử nổi tiếng để minh họa
Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn tìm hiểu lịch sử một cách nhanh chóng, thuận tiện và dễ hiểu, dễ nhớ mà vẫn trung thực, khoa học