Tử vi tổng hợp

Nội dung cuốn sách "Tử vi tổng hợp":

Quyển tử Vi Hàm Số, xuất bản hồi năm 1972, là một tập sách vở lòng, chủ yếu nhằm giới thiệu bộ môn Tử vi, chỉ cách tự học số, tự lấy số và tự xem số. Đồng thời, Tử Vi Hàm Số còn chứa đựng một luận án: sách này đề ra một quan niệm nhan bản cho khoa Tử Vi và chính danh phương pháp hàm số cho thuật Tử Vi. Đầy là một tài liệu căn bản cho những người hiếu kỳ về số mạng cũng như cho bất cứ ai muốn tìm hiểu một ngành khoa học nhân văn.

Tuy vậy, đối với những người muốn thâm cứu thì Tử Vi Hàm Số lại trở thành quá giản lược.

Độc giả cần có thêm hiểu biết và kinh nghiệm mới mẻ, đầy đủ và chắc chắn, ngõ hầu có thể xem Tử Vi cho phong phú, cụ thể và chính xác. Nhu cầu cuả loại độc giả mới là một công trình đào sâu chớ không phải một quyển sách vỡ lòng. Với hoài bão đó, quyển Tử Vi tổng Hợp ra đời, tiếp nối và khai triển Tổng Hợp Hàm Số. Tử Vi Tổng Hợp tập trung tất cả kiến thức hiện có, từ cách sách Việt Nam cho đến những bộ sách Trung Hoa sưu tầm được, tập đại thành vào một mối đầy đủ nhất từ trước đến nay. Kể từ đây về sau, những ai muốn học muốn xem Tử Vi chỉ cần sử dụng Tử Vi Hàm Số và Tử Vi Tổng Hợp làm tài liệu thống nhất, không phải tham khảo các sách vỡ bời rời, luộm thuộm và cũ kỹ khác.

Tử vi tổng hợp theo đuổi hai mục đích:

Thứ nhất là nâng cao trình độ hiểu biết về học thuật Tử Vi. Nhờ đó, kiến văn sẽ được mở rộng kinh nghiệm sẽ được đào sâu, cái biết sẽ thêm chắc chắn, nhu cầu học hỏi sẽ được thoả mãn. Có như thế, quyển này mới hy vọng trở thành một công trình văn hóa duy thức, thâm cứu vào một ngành nhân học thay vì chỉ là một sách bói toán đơn thuần.

Mục đích thứ hai là quảng bá học thật Tử Vi. Trong khuynh hướng đó, sách này chủ tam mang khoa và thuật Tử Vi xuống thấp, sao cho vừa tầm hiểu, tầm học của dân chúng, làm sao cho bộ môn này dễ hiểu, dễ học, dễ xem, làm sao cho mọi người có thể hiểu, có thể xem và có học giả vun bồi, đóng góp và đào sâu. Có nhân vật, khoa Tử Vi mới thêm hoàn bị, thuật Tử Vi mới thêm xác tín, ngành Tử Vi mới thêm thực dụng.

Tử vi tổng hợp nhằm vào hai trình độ, vừa cao thâm vừa thực tiễn. Đây là hai đòi hỏi rất khó dung hòa. Nhưng nếu hông dung hòa được thì văn phẩm này không có lý do gì để xuất hiện và tồn tại. Nó phải dung hòa hai tiêu chuẩn khắt khe đó bằng một hình thức trình bày giản dị mà vẫn không bị mất đi đặc tính cao siêu. Ngành học càng khó, càng cao thì nhất định cách thức trình bày càng phải gọn ghẽ, câu văn sử dụng càng phải phổ thông, để cho mỗi người, từ thức giả cho đến lao động có thể lãnh hội và áp dụng dễ dàng, thu thập được nhiều bổ íc cho riêng mình. Thức giả thì chú ý đến khoa, tức là khía cạnh lý thuyết của bộ môn nhân học. Giới bình dân sẽ thấy hứng thú hơn khi tham khảo thuật tức là khá cạnh bói toán cụ thể, giúp họ biết được giàu, nghèo, sang, hèn, thọ, yểu, bệnh, họa cho mình và cho cả thân nhân bè bạn.

...

Mời bạn đón đọc.