Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 1

Để giúp học sinh học tốt môn Toán ngay từ lớp 1, tạo nền tảng cho học sinh học tốt môn Toán các lớp trên, đồng thời để giúp học sinh lớp 1 học toán một cách linh hoạt, sáng tạo, góp phần phát triển trí thông minh của các em.

Quyển sách Tuyển chọn các bài toán đố nâng cao 1 được biên soạn gồm hai phần: Phần các đề toán và phần bài giải.

- Phần các đề toán giới thiệu các bài toán đố vui theo sát nội dung chương trình toán lớp 1 hiện hành, ngoài ra cuốn sách còn giới thiệu một số bài toán nâng cao để giúp các em nắm vững và đào sâu nội dung môn Toán lớp 1.

- Phần bài giải được trình bày đầy đủ, dễ hiểu để học sinh thuận tiện trong việc tra cứu kết quả khi giải các đề toán.