Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lí 9

Hưởng ứng cuộc thi viết sách bài tập và sách tham khảo dựa theo chương trình Tiểu học và THCS của Bộ GD và ĐT, nhóm tác giả đã gửi bản thảo cuốn "Bài tập cơ bản và nâng cao Vật lí 9" đến nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để dự thi. Trong mấy năm qua, bộ sách đã được nhiều độc giả, các em học sinh, các giáo viên THCS nhiệt liệt đón nhận, thể hiện ở số lượng phát hành lớn.

Mục lục:

Chương I: Điện học
Chương II: Điện từ học
Chương III: Quang học
Chương IV: Sự bảo toàn và chuyển hóa năng lượng

Xin giới thiệu cùng bạn đọc!