Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7

Sách "Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7" được biên soạn theo chương trình và nội dung sách giáo khoa Toán 7 tập 1 và tập 2. Cuốn sách "Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7" chia làm hai phần chính:

PHẦN ĐẠI SỐ: Phần này bao gồm 4 chương đại số thuộc hai tập sách giáo khoa Toán 7:

Chương I. Số hữu tỉ, số thực
Chương II. Hàm số và đồ thị
Chương III. Thống kê
Chương IV. Biểu thức đại số

PHẦN HÌNH HỌC: Gồm 3 chương (trong sách giáo khoa tập 1 và tập 2):

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song
Chương II. Tam giác
Chương III. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

Trong mỗi chương, còn có các chuyên đề bồi dưỡng thêm cho học sinh khá giỏi. Có tất cả 5 chuyên đề như thế.

Bài tập nâng cao và một số chuyên đề Toán 7 là sách tham khảo có chất lượng tốt và phù hợp với mọi trình độ, là tài liệu tham khảo cần thiết cho học sinh lớp 7, được đông đảo bạn đọc trong cả nước yêu thích. Sách đã được tái bản đến lần thứ bảy.