Bài tập trắc nghiệm Ngữ văn 7

Cuốn sách được biên soạn nhằm cung cấp hệ thống bài tập trắc nghiệm khá đa dạng, phong phú cho giáo viên và học sinh, hỗ trợ tích cực cho việc giảng dạy và học môn ngữ văn 7. Qua các bài tập này, học sinh có điều kiện củng cố, khắc sâu những kiến thức đã học... nhất là có điều kiện tăng cường việc thực hành - luyện tập, hình thành và phát triển kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu phát triển của chương trình và SGK ngữ văn 7...

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm theo hệ thống bài học Ngữ văn lớp 7.
Phần 2. Một số đề kiểm tra học kì 1 và kiểm tra cuối năm môn Ngữ văn lớp 7.
Cuối sách có phần Phụ lục, phần này nêu đáp án các bài kểm tra.

Đây là cuốn sách được đông đảo bạn đọc đón nhận, hiện đã tái bản đến lần thứ 7, mỗi lần với số lượng in lớn.