Các dạng toán cơ bản ở Tiểu học lớp 3

Các dạng toán cơ bản ở Tiểu học lớp 3 là sách tham khảo dành cho giáo viên, phụ huynh học sinh và học sinh lớp 3.

Cuốn sách gồm hai phần:

Phần thứ nhất: Đề bài

1. Số tự nhiên

2. Các phép tính - Kĩ năng tính toán

3. Biểu thức và dãy số

4. Các bài toán hợp liên quan đến rút về đơn vị

5. Đo lường - Hình học

Phần thứ hai: Hướng dẫn - Giải - Đáp số