Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 4

Quyển sách "Chuyên đề bồi dưỡng và nâng cao toán 4" được biên soạn với mong muốn góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở tiểu học và dạy học toán ở lớp 4 nói riêng. Đồng thời giúp học sinh nói chung có tài liệu bồi dưỡng cho con em giỏi toán.

Quyển sách gồm 3 phần:

- Kiến thức cần nhớ

- Các đề toán

- Bài giải

Trong quyển sách này, chúng tôi chọn lọc các bài toán hay và khó để giới thiệu và cấu trúc thành các chương như sách giáo khoa. Ở mỗi chương có phần kiến thức cần nhớ và phần bài tập.

Phần kiến thức cần nhớ, chúng tôi trình bày ngắn gọn những kiến thức cơ bản dễ hiểu, dễ nhớ. Phần bài tập, chúng tôi giới thiệu những bài tập cơ bản và các bài tập nâng cao, có kèm theo bài giải rõ ràng, dễ hiểu để học sinh dễ dàng trong tự học. Phần bài giải, được trình bày đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu để học sinh thuận tiện trong tự học và quí thầy cô giáo dễ dàng trong hướng dẫn con em học tập.

Mời bạn đón đọc!