Để học tốt ngữ văn nâng cao 10 - tập 2

Đáp ứng yêu cầu soạn bài, học bài và có tài liệu tham khảo môn Ngữ văn 10, chúng tôi biên soạn cuốn: "Để học tốt ngữ văn 10 nâng cao"

Tài liệu bám sát chương trình của Bộ GD&ĐT cùng với sách giáo khoa ngữ văn 10 đang hiện hành, bắt đầu từ năm học 2006 - 2007.

Sách được trình bày theo từng bài, của từng tuần trong toàn bộ năm học. Nó giải quyết các yêu cầu ở phần Hướng dẫn học bài, luyện tập trong sách giáo khoa theo khuynh hướng tích hợp. Chúng tôi định hướng các em trả lời các câu hỏi một cách ngắn gọn, giản dị, chính xác. Đồng thời, chúng tôi cũng nhấn mạnh vào một số vấn đề để vừa đào sâu, vừa tạo văn phòng linh hoạt mang nhiều chất hình tượng hơn. Tất cả nhằm gợi cho các em ý tưởng để phân tích, tìm hiểu, khám phá cái đẹp, cái hay của tác phẩm.

Mong cuốn sách sẽ giúp ích nhiều cho các em trong quá trình soạn bài, học bài. Và mong rằng, với ý thức tự giác, các em chỉ nên coi đây chỉ là tài liệu tham khảo để bổ trợ chứ không phải là cách thay thế tư duy độc lập của mình trong một bộ môn đòi hỏi nhiều yếu tố cảm thụ nghệ thuật.

Xin trân trọng giới thiệu!