Giải bài tập Vật lý 12

Nội dung cuốn sách được trình bày như sau:

- Hệ thống kiến thức

- Giải bài tập tự luận và trắc nghiệm

Mục lục:

Lời nói đầu

Chương 1: Dao động cơ

Chương 2: Sóng cơ và sóng âm

Chương 3: Dòng điện xoay chiều

Chương 4: Dao động và sóng điện tử

Chương 5: Sóng ánh sáng

Chương 6: Lượng tử ánh sáng

Chương 7: Hạt nhân nguyên tử

Chương 8: Từ vi mô đến vĩ mô

Mời bạn đón đọc.