Các vấn đề máy trợ thính

(Tìm thấy 1 bài viết liên quan)
  • Cách xử lý các vấn đề gặp phải với máy trợ thính
    🖼️

    Đối với những người khiếm thính thì một chiếc máy trợ thính là vô cùng quan trọng, hỗ trợ hiệu quả cho việc nghe và giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày của con người. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng có thể gặp một số vấn đề về máy trợ thính, bạn có thể tham khảo bài viết của META để biết cách xử lý chính xác. 

    Xem chi tiết