Đổi trả hàng tại META

(Tìm thấy 1 bài viết liên quan)
  • Chính sách Đổi - Trả hàng hóa tại META
    🖼️

    Đổi - Trả hàng là một trong số những chính sách đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Trong vòng 03 ngày kể từ ngày mua khách hàng sẽ được đổi mới sản phẩm có giá trị ngang bằng hoặc cao hơn sản phẩm đã mua. Khách hàng sẽ chịu phí vận chuyển, lắp đặt, giá trị chênh lệch hàng hóa.

    Xem chi tiết