Tiếp nhận khiếu nại

(Tìm thấy 1 bài viết liên quan)
  • Khiếu nại và bồi thường
    🖼️

    META cam kết hoạt động TMĐT tuân thủ theo đúng Pháp luật của Nhà nước và vì quyền lợi của người tiêu dùng. Chúng tôi luôn tiếp nhận những ý kiến thắc mắc, khiếu nại của Quý khách nhằm mục đích khắc phục những hạn chế và nâng cao chất lượng dịch vụ.

    Xem chi tiết