Kiểm tra kiến thức Toán 6

Kiểm tra kiến thức Toán 6 được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 6 (bao gồm 2067 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận). Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong cơ sở dữ liệu (CSDL) và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học. Các thầy cô giáo có thể sử dụng ngay bộ CSDL này để làm cơ sở tạo ra các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh. Học sinh có thể sử dụng ngay phần mềm để ôn luyện và kiểm tra kiến thức của mình theo các chủ đề của môn học.

Hình thức: Key kích hoạt và hướng dẫn download qua link.

1. Giao diện phần mềm kiểm tra kiến thức Toán 6

Giao diện chính của phần mềm hoàn toàn tương tự các phần mềm khác đã phát hành trước đây.

Kiểm tra kiến thức Toán 6
Giao diện chính của phần mềm kiểm tra kiến thức Toán 6

2. Các tính năng chính của phần mềm kiểm tra kiến thức Toán 6 

Phần mềm có các tính năng chính sau:

- Phần mềm được đóng gói với một CSDL ngân hàng câu hỏi kiến thức đầy đủ môn Toán lớp 6 (bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, tự luận, điền khuyết, cặp đôi). Bộ câu hỏi đã được nạp sẵn trong CSDL và phủ kín toàn bộ chương trình sách giáo khoa chính thức của môn học. Các thầy cô giáo có thể sử dụng ngay bộ CSDL này để làm cơ sở tạo ra các đề kiểm tra kiến thức cho học sinh.

- Ngân hàng câu hỏi đã được nhập sẵn với số lượng trên 2000 câu hỏi. Đây thực sự là một CSDL câu hỏi khổng lồ đã có sẵn và có thể dùng được ngay của phần mềm.

- Với bộ ngân hàng câu hỏi này này phần mềm cho phép người dùng có thể thực hiện các công việc khai thác như khởi tạo đề kiểm tra, kiểm tra trực tiếp theo chủ đề kiến thức hoặc kiểm tra trực tuyến theo đề kiểm tra.

- Phần mềm có đầy đủ các chức năng quản lý ngân hàng câu hỏi và đề kiểm tra: cho phép người dùng nhập, thay đổi, bổ sung câu hỏi, thay đổi thông tin ma trận kiến thức, nhập và điều chỉnh mẫu đề kiểm tra, in toàn bộ danh sách câu hỏi, xem và in đề kiểm tra.

3. Thông tin chi tiết CSDL môn Toán lớp 6

Tổng số câu hỏi: 2067.

Trong đó phân bổ các câu hỏi này như sau: 1258 câu tự luận, 809 câu chắc nghiệm.

4. Thông tin mẫu đề kiểm tra của cơ sở dữ liệu

Khung thông tin mẫu đề kiểm tra được chia thành các thư mục học kỳ I, học kỳ II và kiểm tra cuối kỳ. Trong mỗi thư mục trên lại được chia ra các mục kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết. Các bài kiểm tra 15 phút được khởi tạo theo từng bài học. Các bài kiểm tra 1 tiết được khởi tạo theo từng chương của SGK.

Kiểm tra kiến thức Toán 6
Các mẫu đề kiểm tra kiến thức Toán 6