1. Trang chủ
  2. Thiết bị văn phòng
  3. Máy trợ giảng

1 sản phẩm Máy trợ giảng

Tần số quét:

  • 100hz – 10khz ± 3db