Ngữ văn 7 nâng cao

Trong cuốn sách này, nhóm biên soạn chú ý cả 2 phương diện: củng cố, mở rộng - nâng cao kiến thức, kỹ năng và tổ chức hệ thống câu hỏi, bài tập để "học" luôn đi đôi với "hành". Kiến thức mở rộng và nâng cao không quá khó để tránh hiện tượng quá tải và luôn gắn với các bài học trong SGK, luôn gắn với khả năng tiếp nhận của học sinh. Bên cạnh các dạng bài tập và câu hỏi học sinh đã quen, nhóm biên soạn chú ý tới tính đa dạng của bài tập theo hướng lựa chọn, có tính trắc nghiệm để có thể áp dụng vào bài kiểm tra ở lớp. Phần Gợi ý trả lời câu hỏi và bài tập, một mặt, giúp học sinh hiểu sâu hơn bài học, mặt khác, giúp các em chủ động tìm ra những lời giải cho riêng mình.

Với nội dung như thể, nhóm biên soạn hi vọng cuốn sách Ngữ văn 7 nâng cao sẽ là người bạn đường của các em học sinh. Các bậc phụ huynh và các giáo viên bộ môn Ngữ văn cũng có thể sử dụng tài liệu này để tham khảo và hướng dẫn con em mình học giỏi môn Ngữ văn.

Trân trọng giới thiệu.