1. Trang chủ

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

Hàng dừng bán

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop là phần mềm ứng dụng hỗ trợ quản lý tính tiền giờ, bán hàng và quản lý kho hàng cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop được phát triển theo nghiệp vụ quản lý chuẩn cho các câu lạc bộ Billard, được phát triển dựa trên nền tảng công nghệ .NET của hãng Microsoft với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server.

Khách hàng có thể tải bản dùng thử tại đây.

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

Giao diện chính của phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

Chức năng của phần mềm quản lý Bida sG BillardShop:

- Thiết lập danh mục:

+ Danh mục khu vực: bida phăng thường/vip, bida lỗ thường/vip,...

+ Danh mục bàn

+ Danh mục loại món (phân nhóm thực đơn)

+ Danh mục món 

+ Danh mục nhân viên bán hàng (thu ngân)

+ Danh mục hàng hóa, nguyên liệu

+ Danh mục nhân viên phục vụ.

+ Danh mục khách hàng thân thiết

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

Giao diện các danh mục của phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

- Thiết lập và quản lý giá bán:

+ Tạo bảng giá cho thực đơn, tiền giờ

+ Tạo bảng giá theo khu vực

+ Tạo bảng giá theo thời điểm

- Thiết lập và quản lý chương trình giảm giá, khuyến mãi, thẻ VIP:

+ Giảm giá thực đơn/tiền giờ trong khoảng thời gian quy định

+ Giảm giá theo hóa đơn trong khoảng thời gian quy định

+ Giảm giá theo thẻ khách hàng thành viên (thẻ VIP)

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

Giao diện quản lý chương trình khuyến mại

- Phân hệ bán hàng:

+ Cập nhật yêu cầu gọi món (order)

+ In order, điều chỉnh order, hủy order

+ Lập hóa đơn tính tiền

+ In hóa đơn tính tiền, điều chỉnh hóa đơn tính tiền, hủy hóa đơn tính tiền, in lại hóa đơn tính tiền

+ Cung cấp chức năng chuyển bàn

+ Cung cấp chức năng gộp bàn

- Màn hình bán hàng:

Phần mềm quản lý Bida sG BillardShop

Giao diện màn hình bán hàng

- Quản lý sổ quỹ:

+ Phiếu thu tiền

+ Phiếu chi tiền

+ Sổ quỹ tiền mặt

- Nghiệp vụ liên quan đến kho:

+ Xây dựng định mức nguyên liệu (định mức pha chế/chế biến)

+ Nhập kho hàng hóa, nguyên liệu đầu kỳ

+ Nhập kiểm kê

+ Xử lý chênh lệch kiểm kê

+ Kết chuyển tồn kho cuối kỳ

- Các chức năng khác:

+ Thiết lập máy in: máy in order, máy in phiếu thanh toán

+ Thiết kế phiếu in order/phiếu thanh toán và các bảng kê báo cáo liên quan

+ Điều chỉnh thông tin quán: tên/địa chỉ/điện thoại/…

- Báo cáo quản lý:

+ Báo cáo doanh số bán hàng tổng hợp hoặc chi tiết: theo khu vực, theo bàn, theo món, theo nhân viên thu ngân, theo nhân viên phục vụ, theo khách hàng, theo ngày/tháng/năm,…

+ Bảng kê hóa đơn tính tiền

+ Bảng kê các hóa đơn có điều chỉnh, hóa đơn hủy

+ Báo cáo nhập kho, xuất kho

+ Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn kho

+ Báo cáo tồn kho và kiểm kê

+ Báo cáo nhập xuất tồn kho, hao hụt hàng hóa/nguyên liệu

Một số tính năng nổi bật của phần mềm quản lý Bida sG BillardShop:

- Hỗ trợ nhập dữ liệu từ tập tin excel các danh mục như: hàng hóa, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên nội bộ, cho tới các số liệu đầu kỳ như: tồn kho, sổ quỹ.

- Cơ chế bảo mật an toàn, tin cậy, phân quyền quản lý từng nghiệp vụ, chức năng theo nhóm người dùng hoặc chi tiết từng người dùng.

- Giao diện thân thiện đối với người sử dụng. Hệ thống menu tổ chức đơn giản và dễ dàng truy cập, thao tác.

- Tính linh động của phần mềm quản lý câu lạc bộ Bida SG BILLARD dễ dàng mở rộng, chỉnh sửa theo yêu cầu đặc thù của quý khách hàng.

Tìm thêm