Phương pháp giáo dục trong gia đình (5 -6 tuổi)

Giáo dục trong gia đình là khởi đầu của mọi sự giáo dục, phương pháp giáo dục coi trọng vai trò của trẻ là một phương pháp có hiệu quả không chỉ ở trong gia đình mà còn có hiệu quả ở trường học và theo suốt cuộc đời trẻ. Mục tiêu của phương pháp này là tạo cho trẻ một môi trường tốt, để trẻ tự do vui chơi, tìm hiểu, khám phá thế giới xung quanh bằng bản năng của trẻ, tạo nên lòng tin, đặt nền móng vững chắc cho tương lai của trẻ sau này.


Với mong muốn đem đến cho các bậc làm cha làm mẹ một phương pháp giáo dục trẻ có hiệu quả, dễ thực hiện, Spencer Bendell đã căn cứ vào độ tuổi khác nhau của trẻ để biên soạn bộ sách 4 cuốn về phương pháp giáo dục trong gia đình, với từng độ tuổi cụ thể:

• Giai đoạn từ 1 - 3 tuổi,

• Giai đoạn từ 3 - 4 tuổi,

• Giai đoạn từ 4 - 5 tuổi,

• Giai đoạn từ 5 - 6 tuổi.


Với cách trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, bộ sách giới thiệu đến bạn đọc một cách sinh động năm phương diện giáo dục: rèn luyện hệ thống giác quan; rèn luyện trong cuộc sống hàng ngày; bồi dưỡng kỹ năng ngôn ngữ; bồi dưỡng tố chất toán học; bồi dưỡng tư duy khoa học.


Tương lai của con trẻ là mục tiêu của tất cả chúng ta. Tất cả vì trẻ em, trẻ em là tất cả, chúng ta hãy nỗ lực vì sự phát triển lành mạnh của trẻ!

Hãy bắt đầu để tạo cho trẻ bước khởi đầu tốt nhất!


Xin trân trọng giới thiệu cùng các bạn.