Rèn kĩ năng Tập làm văn cho học sinh lớp 4

Tập làm văn là phân môn nhằm rèn luyện cho học sinh cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Việt. Phân môn Tập làm văn giúp học sinh rèn luyện kĩ năng làm các kiểu bài văn miêu tả như: làm văn kể chuyện, văn viết thư, văn miêu tả

Cuốn sách Rèn kĩ năng tập làm văn cho học sinh lớp 4 được biên soạn nhằm mục đích giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện các kĩ năng nói trên với nội dung chủ yếu: hướng dẫn tìm hiểu các bài văn; hướng dẫn và thực hành làm các đề văn cụ thể trong sách giáo khoa.

Trong chương trình Tiếng Việt ở cấp tiểu học, Tập làm văn là phân môn rèn luyện cho học sinh cả 4 kĩ năng nghe, nói, đọc và viết Tiếng Việt. Với thời lượng 2 tiết trong một tuần, chương trình phân môn Tập làm văn lớp 4 yêu cầu học sinh rèn luyện kĩ năng các kiểu bài văn thông qua các yêu cầu cụ thể như sau: rèn kĩ năng làm văn kể chuyên, rèn kĩ năng làm văn viết thư, rèn kĩ năng làm văn miêu tả, rèn kĩ năng viết tin và tóm tắt tin tức... Cuốn sách Rèn kĩ năng tập làm văn cho học sinh lớp 4 được biên soạn nhằm mục đích giúp các em học sinh lớp 4 rèn luyện các kĩ năng nói trên.

Trân trọng giới thiệu.