Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye 3 ca (100 thẻ/cọc)

Bạn có thể mua những mặt hàng sau thay cho sản phẩm này:

Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye 3 ca chấm công chính xác và nhanh chóng:

Việc quản lý công nhân viên tại các công ty, doanh nhiệp hay xưởng sản xuất bây giờ đã trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn bao giờ hết bởi máy chấm công. Hỗ trợ máy chấm công có thẻ giấy của chấm công Wise Eye 3 ca (100 thẻ/cọc), loại giấy để dập in giờ làm việc chính xác cho toàn bộ nhân viên ra vào.

Không còn khó khăn trong việc quản lý giờ giắc của công nhân viên vì với thẻ giấy chấm công Wise Eye 3 ca được sử dụng trong các máy chấm công bằng thẻ giấy, loại máy chấm công này sẽ dùng thẻ giấy để dập in giờ đến và giờ về của nhân viên trong công ty.

Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye là dòng thẻ giấy chấm công loại 3 ca, được sử dụng với máy chấm công bằng thẻ giấy. Loại máy chấm công này sẽ dùng thẻ giấy để dập in giờ đến và giờ về của nhân viên trong công ty một cách tiện lợi.

Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye 3 ca

Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye 3 ca.

Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye 3 ca bán theo cọc 100 tờ.

Thẻ giấy của máy chấm công Wise Eye 3 ca bán theo cọc 100 tờ.