1. Trang chủ
  2. Thiết bị số - Phụ kiện
  3. Thẻ nhớ
  4. Thẻ nhớ 64GB

1 sản phẩm Thẻ nhớ 64GB

Kích thước:

  • 14,99mm x 10,92mm x 1,2mm