Toán nâng cao và các chuyên đề Toán 6

Cuốn sách được biên soạn theo chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tác giả hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo cho các em học sinh ham thích học tập môn Toán, cung cấp cho các thầy cô giáo những tư liệu cần thiết cho việc dạy học, giúp phụ huynh học sinh có một tài liệu để hướng dẫn con em mình học tốt môn Toán hơn.

Nội dung sách chia 2 phần:

Phần I: Toán nâng cao

- Phần Số học

Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

Chương II. Số nguyên

Chương III. Phân số

- Phần Hình học

Chương I. Đoạn thẳng

Chương II. Góc

Phần II: Chuyên đề đồng dư

Trân trọng giới thiệu.