Tuyển tập các bài toán hay & khó 3

Tuyển tập các bài toán hay & khó 3 chọn lọc và giới thiệu các bài toán nâng cao phù hợp với chương trình lớp 3 mới, trong đó có những bài rèn kỹ năng tính toán, có những bài phát triển trí thông minh của học sinh, có những bài rèn luyện phương pháp giải toán và có những bài toán vui giúp học sinh hứng thú trong học  toán. Phần bài giải được trình bày cẩn thận, rõ ràng, dễ hiểu giúp phụ huynh và quí thầy, cô giáo dễ dàng trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Cuốn sách gồm có 2 phần:

Phần thứ nhất: Các đề toán

I. Số học

II. Hình học

III. Đại lượng và đo đại lượng

IV. Giải toán

Phần thứ hai: Bài giải