Tuyển tập các bài toán hay và khó 1

Phát hiện và bồi dưỡng đội ngũ nhân tài luôn là việc làm vô cùng cần thiết trong mọi thời đại. Vì vậy, ngay từ khi các em mới cắp sách tới trường, cha mẹ và các thầy cô giáo nên kèm cặp và phát hiện ra những em có năng khiếu về lĩnh vực nào đó. Từ đấy, cần có cách bồi dưỡng, tạo điều kiện để các em phát triển tài năng.

Nhằm cung cấp cho các em tài liệu bồi dưỡng toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM đã xuất bản bộ sách "Tuyển tập các bài toán hay và khó" các lớp từ lớp 1 tới lớp 12.

"Tuyển tập các bài toán hay và khó lớp 1" giới thiệu các bài tập khó phù hợp với nội dung chương trình toán 1 đổi mới hiện hành, đống thời các bài tập có tác dụng kích thích học sinh tư duy, giúp các em phát triển trí thông minh, năng lực sáng tạo trong học toán.

Song song với các bài tập tự luận truyền thống, cuốn sách cũng giới thiệu một số dạng bài tập trắc nghiệm để các em học sinh làm quen với cách kiểm tra đánh giá mới.

Chắc chắn đây sẽ là cuốn sách cần thiết, hữu ích cho các em lớp 1 học giỏi toán.

Mục lục:

Phần thứ nhất. Các đề toán

A. Các số đến 10
B. Các số trong phạm vi 100

Phần thứ hai. Bài giải

A. Các số đến 10
B. Các số trong phạm vi 100