Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, từ xa xưa, cha ông ta đã sáng tạo ra các mẫu văn khấn để dùng vào các ngày lễ tiết và các ngày công việc trọng đại trong gia đình và ngoài xã hội (đình, đền, chùa…). Số lượng mẫu văn khấn khá nhiều, đến nay chưa có con số thống kê chính xác.

Để thuận tiện cho các gia đình, chúng tôi sưu tầm và biên soạn 75 mẫu văn khấn dùng trong gia đình và tại gia đình, đền, chùa, miếu, phủ… Trong một mẫu văn khấn chúng tôi biên soạn gồm 3 phần: Ý nghĩa; Sắm lễ và Nội dung văn khấn.

- Phần I: Văn khấn tại gia (là sự kết hợp giữa văn khấn theo các lễ tiết trong năm và văn khấn theo nghi lễ vòng đời người)

- Phần II: Văn khấn tại chùa

- Văn khấn tại đình

Mời bạn đón đọc.