Vui học Tiếng Anh qua hình ảnh - Màu sắc

1. Giới thiệu cuốn sách "Vui học Tiếng Anh qua hình ảnh - Màu sắc"

Vui học Tiếng Anh qua hình ảnh - Màu sắc có thể dùng kèm với bút chấm đọc học Tiếng Anh Smart-Talk 2, Sách điện tử nói học Tiếng Anh thông minh Easy-talk, Bút chấm đọc học tiếng anh thông minh Tot-Talk 2.

- Kích cỡ nhỏ gọn hơn, dễ sử dụng, dễ bảo quản, rất tiện lợi cho người dùng.

- Với số lượng 16 tờ (2 mặt) bao gồm 32 chủ đề (bổ sung thêm 6 chủ đề mới) vừa thông dụng vừa gần gũi với các em.

- Tranh ảnh có màu sắc.

- Từ vựng Tiếng Anh thiết thực và hữu ích.

- Hiệu ứng âm thanh sống động và vui nhộn.

2. Các chức năng của phần mềm:

- Chức năng ngôn ngữ.,

- Chức năng đánh vần.

Trân trọng giới thiệu.