1. Trang chủ hỗ trợ
  2. Tin tuyển dụng
  3. Mẫu CV

Tải mẫu Đăng ký tuyển dụng

  • Mẫu đăng ký tuyển dụng META
    🖼️

    Mẫu đăng ký tuyển dụng dành cho ứng viên quan tâm đến các vị trí tuyển dụng của META. Ứng viên tải về Mẫu đăng ký tuyển dụng, điền đầy đủ thông tin cá nhân, quá trình học tập, kinh nghiệm làm việc sau đó gửi đến địa chỉ email: hr@meta.vn.

    Xem chi tiết