1. Trang chủ
  2. Thương hiệu Michelin

Sản phẩm Michelin

 (2 sản phẩm)
Bình luận nổi bật
Xin hỏi 1 bar tương đương mấy kí hơi? Tks!
4 tháng
META
Chào anh Chinh,
Tính theo ” hệ mét ” quy đổi theo đơn vị đo áp suất 1 bar chuẩn:
1 bar = 0.1 Mpa (megapascal)
1 bar = 1.02 kgf/cm2
1 bar = 100 kPa (kilopascal)
1 bar = 1000 hPa (hetopascal)
1 bar = 1000 mbar (milibar)
1 bar = 10197.16 kgf/m2
1 bar = 100000 Pa ( pascal )
4 tháng

Thông tin thương hiệu Michelin