1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết Kích thước màn hình: 35mm x 32.5mm

Kích thước màn hình:

  • 35mm x 32.5mm