1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết Điện thế pin: Pin lithium CR2 (DC 3V)

Điện thế pin:

  • Pin lithium CR2 (DC 3V)