1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết Loại men: Glucose oxidase (GOD)

Loại men:

  • Glucose oxidase (GOD)