1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết Lượng máu tối thiểu: 1.0 μL

Lượng máu tối thiểu:

  • 1.0 μL