1. Trang chủ
  2. Đồ gia dụng
  3. Các loại nồi
  4. Nồi áp suất
  5. Nồi áp suất điện

1 sản phẩm Nồi áp suất điện

Kích thước:

  • 313mm x 313mm x 390mm