1. Trang chủ
  2. Công cụ & Dụng cụ
  3. Dụng cụ đo lường kỹ thuật
  4. Ống nhòm đo khoảng cách

2 sản phẩm Ống nhòm đo khoảng cách

Đường kính vật kính:

  • 20mm