Miễn phí vận chuyển tối đa 50.000đ với đơn từ 1.000.000đ

Thời gian: Áp dụng trong ngày 27/11/2020
Mua hàng tại META.vn trong ngày Black Friday 27/11/2020 với đơn từ 1.000.000đ sẽ được miễn phí vận chuyển tối đa 50.000đ

Thông tin chương trình:

Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào từ META.vn với đơn hàng giá trị từ 250.000đ sẽ được hỗ trợ giảm phí vận chuyển tối đa 25.000đ, đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên được hỗ trợ giảm phí vận chuyển tối đa 50.000đ.

Chương trình áp dụng Duy nhất trong ngày ngày 27/11/2020.

Ví dụ 1: Quý khách đặt mua 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm có tổng giá trị đơn hàng từ 250.000đ đến dưới 1 triệu đồng, giả sử phí vận chuyển là 40.000đ, Quý khách sẽ được giảm 25.000đ phí vận chuyển và chỉ phải thanh toán tiền hàng + 15.000đ tiền phí vận chuyển (Xem ví dụ minh họa dưới đây).

🖼️

Hình ảnh minh họa hình thức giảm phí vận chuyển tối đa 25.000đ

Ví dụ 2: Trường hợp Quý khách đặt mua 1 sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm có tổng giá trị đơn hàng từ 1 triệu đồng trở lên, giả sử phí vận chuyển là 90.000đ, Quý khách sẽ được giảm 50.000đ phí vận chuyển và chỉ phải thanh toán tiền hàng + 40.000đ tiền phí vận chuyển (Xem ví dụ minh họa dưới đây).

🖼️

Minh họa trường hợp mua nhiều sản phẩm với tổng giá trị đơn hàng trên 1 triệu

🖼️

Minh họa trường hợp mua 1 sản phẩm trên 1 triệu

Trong mọi trường hợp nếu phí vận chuyển thấp hơn mức phí vận chuyển META hỗ trợ thì Quý khách sẽ được miễn phí hoàn toàn phí vận chuyển (phần chênh lệch còn lại không được trừ vào tiền hàng).