1. Trang chủ
  2. Y tế & Sức khỏe
  3. Máy đo đường huyết

Máy đo đường huyết Kích thước sản phẩm: 85mm x 54mm x 20.5mm

Kích thước sản phẩm:

  • 85mm x 54mm x 20.5mm