1. Trang chủ
  2. Công cụ & Dụng cụ
  3. Máy khoan
  4. Máy khoan pin

1 sản phẩm Máy khoan pin

Lực siết tối đa:

  • 24Nm

Máy khoan pin tương tự