Tặng voucher giảm trực tiếp 50.000đ cho tổng sản phẩm Nagakawa trị giá từ 800.000đ đến dưới 1.500.000đ

Thời gian: Đến khi hết số lượng voucher
Khách hàng mua sản phẩm Nagakawa có giá trị đơn hàng trị giá từ 800.000đ đến dưới 1.500.000đ sẽ được giảm trực tiếp 50.000đ.

Mua sản phẩm Nagakawa giảm thêm 50.000đ

Nội dung chương trình

Khách hàng mua sản phẩm Nagakawa với đơn hàng trị giá từ 800.000đ đến dưới 1.500.000đ trên META.vn sẽ được tặng voucher giảm thêm 50.000đ.

Lưu ý:

  • Mỗi đơn hàng chỉ được áp dụng 1 mã giảm giá.
  • Số lượng voucher cho chương trình: 150