1. Trang chủ
  2. Thiết bị văn phòng
  3. Mã vạch & thiết bị kho
  4. Máy quét mã vạch

5 sản phẩm Máy quét mã vạch

Tốc độ quét:

  • 300 dòng quét/giây