1. Trang chủ
  2. Công cụ & Dụng cụ
  3. Máy rửa xe
  4. Máy rửa xe gia đình

Máy rửa xe gia đình Lưu lượng nước: 8 lít/phút

Lưu lượng nước:

  • 8 lít/phút